-->

Innertak eller undertak?

​Ett innertak finns i alla bostäder och kontor och är helt enkelt det tak av gips eller puts i horisontellt plan som du ser när du tittar upp i ett rum. Ett undertak däremot är en nedsänkt del som byggs till efter det att en byggnad inklusive innertak har färdigställts. Undertak konstrueras på ett annat sätt än innertak, varav paneltak eller kassettak är de vanligaste typerna.

​En bärande konstruktion

Paneltak och kassettak installeras med en typ av bärande konstruktion som antingen fästs i väggarna eller i det befintliga taket. I den bärande delen sätter man sedan paneler eller kassetter i olika material beroende på vilken funktion undertaket ska fylla.

​Varför paneltak eller kassettak?

Varför ska man installera paneltak eller kassettak? Anledningen till att man installerar ett paneltak eller ett kassettak är vanligtvis för att man vill få en bättre ljudmiljö i rummet där det installeras. Beroende vilket material som används till panelerna eller kassetterna så absorberas ljud i olika hög grad och även de mest bullriga miljöer kan förbättras avsevärt med paneltak eller kassettak.​

​Ljusmässiga och estetiska förbättringar

En annan funktion som paneltak eller kassettak fyller är att de döljer synliga delar som till exempel ventilationsgångar på ett bra sätt. Man får med andra ord en bättre miljö både ljudmässigt och estetiskt med de här typerna av undertak.

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

​Akustikteknik i Malmö ab

Baragatan 5 - 212 28 Malmö​

Org.nr: 556760-7295

Telefon: 040-186431