Industriakustik

Vad är industriakustik?

Dämpa bullret på arbetsplatsen med bra industriakustik

Med industriakustik löser vi era utmaningar gällande buller och hjälper er till en bättre ljudmiljö. ​Att få till en inomhusmiljö som motsvarar alla förväntningar, när det gäller den ljudmässiga kvaliteten och ett så bra arbetsklimat som möjligt, ställer höga krav på det som kallas för industriakustik.

Effektiva lösningar för ett bättre ljudklimat

Industriakustik innefattar en rad områden där man tar hänsyn till bland annat lokalens storlek och utformning när det gäller planlösning, vilket spelar en stor roll. Men oavsett hur en lokal ser ut från början så kan industriakustik i nästan samtliga fall avsevärt förbättra ljudklimatet i den. Ljud fortplantar sig i alla medium och i alla riktningar från ljudkällan, och det innebär att för att få till allra bästa industriakustik så bör man grundligt gå igenom både väggar och tak. Ju tidigare vi kan komma in och hjälpa er med industriakusik desto bättre kan vi hjälpa er med effektiva lösningar.

Kontakta oss så berättar vi mer om industriakustik

På Akustikteknik så har vi lång och gedigen erfarenhet av ljudisolerande undertak, men vi kan också det mesta om hur du, genom att låta installera ljudabsorbenter även på väggar, kan uppnå maximal ljuddämpande effekt med industriakustik.

Du kan enkelt komma i kontakt med oss här på hemsidan eller så kan du ringa oss på ​040-186431. Vi berättar gärna mer om industriakustik och hur vi arbetar med olika metoder och material för att förbättra din ljudmiljö. Du kan också snabbt begära en offert för att veta hur mycket industriakustik på ditt företag kommer att kosta.​