Industriakustik

Vad är industriakustik?

Dämpa bullret på arbetsplatsen med bra industriakustik

Med industriakustik löser vi era utmaningar gällande buller och hjälper er till en bättre ljudmiljö. ​Att få till en inomhusmiljö som motsvarar alla förväntningar, när det gäller den ljudmässiga kvaliteten och ett så bra arbetsklimat som möjligt, ställer höga krav på det som kallas för industriakustik.

Effektiva lösningar för ett bättre ljudklimat

Industriakustik innefattar en rad områden där man tar hänsyn till bland annat lokalens storlek och utformning när det gäller planlösning, vilket spelar en stor roll. Men oavsett hur en lokal ser ut från början så kan industriakustik i nästan samtliga fall avsevärt förbättra ljudklimatet i den. Ljud fortplantar sig i alla medium och i alla riktningar från ljudkällan, och det innebär att för att få till allra bästa industriakustik så bör man grundligt gå igenom både väggar och tak. Ju tidigare vi kan komma in och hjälpa er med industriakusik desto bättre kan vi hjälpa er med effektiva lösningar.

HAR DU EN FRÅGA TILL OSS?

Telefon: 0734-43 05 91
E-mail: akustikteknik@telia.com
Adress: Hästvägen 2B, 212 35 Malmö

Öppettider
Mån-Tors 8-16 - Fred 8-12