Ljudisolering

stäng inne ljud med ljudisolering

Det viktigaste att tänka på vid ljudisolering är att den svagaste länken ligger i konstruktionen och har störst inverkan på den totala ljudisoleringen. I huvudsak finns det två typer av ljudisolering, den ena är luftljudsisolering och den andra är stegljudsisolering.

Luftljudsisolering

Med luftljudsisolering avses byggnadens förmåga att begränsa ljudspridningen mellan två rum, vilket betyder ju högre tryckluftsisoleringen är desto bättre blir resultatet.

Stegljudsisolering

Stegljudsisolering hjälper till att minska ljudet från fotsteg från människor som går på ett golv, vilket bestäms av stegljudsnivån i rummet nedanför. Anledningen till att det används stegljudsisolering är också för att begränsa ljud från gångtrafik, stolskrap, mm. Som resultat – ju lägre stegljudsnivå desto högre ljudklass. Genom att förbättra stegljudsisoleringen och minska stegljudsnivån kan ett undertakssystem användas.

Ljudisolering – Minska ljudöverföringen

För att inte störas av ljud i andra rum, så ska konstruktionen vara sådan att ljudet hindras från att gå över till det andra rummet. Det behöver inte vara massiv betongplatta eller en vägg, då rätt ljudisolering avser förmågan hos ett byggelement att minska ljudöverföringen.

Vilken sorts ljudisolering som väljs, kan helt och hållet bero på olika aspekter och där bland annat hur konstruktionen är hos just dig. Kontakta oss så hjälper vi dig med ljudisolering mellan rum med systemväggar, envägsisolering, vertikal luftljudsisolering och stegljudsisolering.

HAR DU EN FRÅGA TILL OSS?

Telefon: 0734-43 05 91
E-mail: akustikteknik@telia.com
Adress: Hästvägen 2B, 212 35 Malmö

Öppettider
Mån-Tors 8-16 - Fred 8-12