Innertak eller undertak?

innertak eller undertak?

Det inte många vet är att det är en skillnad mellan innertak och undertak. Det är enkelt att se skillnad på ett innertak och ett undertak. ​Ett innertak finns i alla bostäder och kontor och är helt enkelt det tak av gips eller puts i horisontellt plan som du ser när du tittar upp i ett rum. Ett undertak däremot är en nedsänkt del som byggs till efter att en byggnad inklusive innertak har färdigställts. Undertak konstrueras på ett annat sätt än innertak, varav paneltak eller kassettak är de vanligaste typerna.

Innertak

För ett innertak används takskivor och paneler av många olika slag, som bland annat fiberskivor, spånskivor och panelbrädor. Innertak sitter direkt under takstolarna och man kan säga att ett innertak är ett av skikten i bjälklagskonstruktionen mellan våningarna. Det som bör uppmärksammas är att innan ett innertak kan monteras ska taket isoleras för fukt och värme.

En ombonad känsla med träpanel som innertak
Syftet med innertak är bland annat att skapa ett underlag för målning. Ett innertak kan se ut på många olika sätt och fokus ligger egentligen inte på någon funktion, mer än det estetiska. Beroende på smak och stil finns en mängd olika varianter av innertak att välja mellan. Olika innertak passar till olika hem, exempelvis skapar en träpanel ofta en varm och ombonad känsla.

Välj innertak utefter smak & stil – Göm installationer

Det ger dig även möjlighet att själv måla i den kulör du önskar eller varför inte betsa? Det finns även såklart färdigmålade alternativ att välja. Trä finns i många olika utföranden och är också bra för miljön. För det moderna hemmet passar ofta innertakskiva bra. Givetvis är detta en smaksak men det kan också vara bra att känna till de olika alternativens egenskaper. Gipsskivor har en bra isoleringsförmåga och är även fördelaktigt vad gäller brandskydd.

Några fördelar med innertak:

  1. Med innertak döljer man bjälklaget
  2. Man kan göra innertak släta
  3. Man kan oftast måla om innertak efter önskemål
  4. Man kan dölja installationer under innertak

Undertak underlättar för ljudsystem & ljudabsorbenter

Ett undertak monteras med ett mellanrum till bjälklaget eller det ovanliggande innertaket. Ett undertak monteras oftast genom att skruvas i väggen och/eller hänger upp med hjälp av pendlar. Installation av belysning, ventilation, ljudsystem och ljudabsorbenter underlättas med hjälp av undertak.

Fördelar med undertak:

  1. Man kan dölja en ojämn yta med undertak
  2. Även här kan man dölja olika installationer med undertak
  3. Undertak är brandsäkra
  4. Man kan sätta upp undertak fritt från vägg

​En bärande konstruktion

Paneltak och kassettak installeras med en typ av bärande konstruktion som antingen fästs i väggarna eller i det befintliga taket. I den bärande delen sätter man sedan paneler eller kassetter i olika material beroende på vilken funktion undertaket ska fylla.

Varför paneltak eller kassettak?

Vi på Akustikteknik erbjuder vackra och slitstarka paneltak och kasettak. De fungerar att montera i till exempel butiker, restauranger, sjukhus, kontor eller lättare industrier.

Varför ska man installera paneltak eller kassettak? Anledningen till att man installerar ett paneltak eller ett kassettak är vanligtvis för att man vill få en bättre ljudmiljö i rummet där det installeras. Beroende vilket material som används till panelerna eller kassetterna så absorberas ljud i olika hög grad och även de mest bullriga miljöer kan förbättras avsevärt med paneltak eller kassettak.​

Paneltak

Paneltak är ett dekorativt inslag som i en kombination av belysning kan skapa en underbar atmosfär. Akustikteknik levererar och monterar paneltak efter era önskemål och underlättar er vardag. Genom att installera ett paneltak förbättrar man inte bara ljudmiljön på kontoret eller i lokalen utan även utseendet.

Ljusmässiga och estetiska förbättringar

En annan funktion som paneltak eller kassettak fyller är att de döljer synliga delar som till exempel ventilationsgångar på ett bra sätt. Man får med andra ord en bättre miljö både ljudmässigt och estetiskt med de här typerna av undertak.